Årsmøte 2017

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Snart høgere under nytt tak. post@rosendalsamfunnshus.no

Luteigarar, Vedlegg 5

  • Rosendal Turnlag 1737 luter
  • Rosendal Musikklag 485 luter
  • Rosendal Skulekorps 375 luter
  • Rosendal Helselag 186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Rosendal Filmklubb 20 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Kvinnherad Hagelag 10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 12.04.2016.

Årsmelding 2016, vedlegg 2

Saker fra styret. Vedlegg 3

Valnemda sitt fremlegg. Vedlegg 4

Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i Rosendal Samfunnshus mandag 03.april. 2017 kl 18.00 i møterom R-208 på Rosendal Samfunnshus.

 

Sakliste:

Sak 1:

Konstituering: Registrering

Val av møteleiar

Val av referent

Val av 2 delegatar til å skrive under møtereferat.

Val av 2 personar til teljekorps.

 

Sak 2:Godkjenning av årsmelding 2016

 

Sak 3: Godkjenning av rekneskap 2016

 

Sak 4: Budsjett 2017

 

Sak 5: Saker frå styret.

 

Sak 6: Innkomne saker.

 

Sak 7: Val – Sjå framlegg frå Valnemda.

Styreleiar og 1 styremedlem har 1 år att.

2 styremedlem veljast for 2 år

1 styremedlem veljast for 1 år

3 varamedlem veljast for 1 år.

 

Sak 8: Val av revisorar med vara for 1 år.

 

Sak 9: Val av ny valnemd

 

Rosendal 19.03.2017

 

Trygve Braathen Torjusen

Styreleiar

 

Alle vedlegg ligg på vår heimeside: www.rosendalsamfunnshus.no

 

 

 

Resultatregnskap og Balanse 2016

Kontoutskrift, Hovedbok 2016

Copyright © All Rights Reserved