Årsmøte 2018

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Høgt under taket. post@rosendalsamfunnshus.no

Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i Rosendal Samfunnshus tirsdag 20.mars kl 20.00 i Foajéen på Rosendal Samfunnshus.

Sakliste:

 

Sak 1:

Konstituering: Registrering

Val av møteleiar

Val av referent

Val av 2 delegatar til å skrive under møtereferat.

Val av 2 personar til teljekorps.

 

Sak 2: Godkjenning av årsmelding 2017

 

Sak 3: Godkjenning av rekneskap 2017

 

Sak 4: Budsjett 2018

 

Sak 5: Saker frå styret.

 

5.1: Omgjering av Rosendal Samfunnshus LL (lutlag) til Rosendal Samfunnshus SA (Samvirkeforetak). Lutlag er ikkje lenger en godkjend organisasjonsform og styret set fram forslag om å gjere om Lutlaget til et Samvirkeforetak.

Om forslaget vert godkjend held møtet fram etter nye vedtekter.

 

Sak 6: Innkomne saker.

Det er ingen inkomne saker.

Sak 7: Val.

Styreleiar velges for 1 år.

2 styremedlem har 1 år att.

2 styremedlem veljast for 2 år

3 varamedlem veljast for 1 år.

 

Sak 8: Val av revisorar med vara for 1 år.

 

Sak 9: Val av ny valnemd

 

 

Rosendal 06.03.2018

Trygve Braathen Torjusen

Styreleiar

 

Alle vedlegg ligg på vår heimeside: www.rosendalsamfunnshus.no

 

 

Luteigarar, Vedlegg 1

  • Rosendal Turnlag 1737 luter
  • Rosendal Musikklag 485 luter
  • Rosendal Skulekorps 375 luter
  • Rosendal Helselag 186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Rosendal Filmklubb 20 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Kvinnherad Hagelag 10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 12.04.2016.

Årsmelding 2017, vedlegg 2

Saker fra styret. Vedlegg 3

Valnemda sitt fremlegg. Vedlegg 4

Resultatregnskap og Balanse 2017, Vedl. 5

Budsjett, 2018

Copyright © All Rights Reserved