Dugnad

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Høgt under taket. post@rosendalsamfunnshus.no

Dugnad vår 2017

 

Stor dugnad Laurdag 22. april 2016 kl 10-14. Vi har arbeid ute og inne.

 

Det er fint om du sender en melding om at du kan komme til Helge på 99512585. eller Kristin på 95032623.

 

 

Huset vert drive på dugnad. Det tyder at vi har bruk for alle som vil hjelpe. Det er mange oppgåver i eit stort hus. Ute og inne. Helge Furdal er dugnadsansvarleg og koordinerer dugnadene.

 

Dugnad (av norrønt dugnaðr, 'hjelp') er arbeid utført i fellesskap der dei som medverkar ikkje vert betalte. Arbeidet kan utførast for fellesskapet eller for ein enkeltperson. Dugnadar skjer vanlegvis i eit lokalsamfunn, men kan òg skipast til på regionalt, nasjonalt eller til og med internasjonalt plan. (Kjelde Wikipedia)

 

Luteigarar

  • Rosendal Turnlag 1737 luter
  • Rosendal Musikklag 485 luter
  • Rosendal Skulekorps 375 luter
  • Rosendal Helselag 186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Rosendal Filmklubb 20 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Kvinnherad Hagelag 10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 12.04.2016

Copyright © All Rights Reserved