Om

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Snart høgere under nytt tak. post@rosendalsamfunnshus.no

Rosendal Samfunnshus

 

er eit lutlag og er eigd og vert driven av lag og organisasjonar. Rådet er høgste styringsorgan. Rådet vel eit styre til å stå for drifta av huset.

 

 

Styret 2016

 

 

Styret for 201 består av:

 

 

Trygve B. Torjusen

Leiar

 

Helge Furdal

Nestleiar

 

Rolf Lothe

Styremedlem

 

Egil Kjerstad

Styremedlem

 

Vigdis Uglehus Bøyum

Styremedlem

 

Tor Øystein Havnerås

Vararep.

 

Astrid Eikeland

Vararep.

 

Kristin Lamberg

Vararep.

 

Luteigarar

  • Rosendal Turnlag 1737 luter
  • Rosendal Musikklag 495 luter
  • Rosendal Skulekorps 375 luter
  • Rosendal Helselag 186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Rosendal Filmklubb 20 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 12.04.2016

Vedtekter

Copyright © All Rights Reserved