Om

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Høgt under taket. post@rosendalsamfunnshus.no

Rosendal Samfunnshus

 

er eit samvirkeforetak og er eigd og vert driven av lag og organisasjonar. Årsmøtet er høgste styringsorgan.

Årsmøtet vel eit styre til å stå for drifta av huset.

 

 

Styret 2018

 

 

Styret for 2018 består av:

 

 

Trygve B. Torjusen

Leiar

 

Egil Kjerstad

Nestleiar

 

Rolf Lothe

Styremedlem

 

Tor Øystein Havnerås

Styremedlem

 

Vigdis Uglehus Bøyum

Styremedlem

 

Nina Klette Leganger

Vararep.

 

Kristin Lamberg

Vararep.

 

Synnøve Brattetveit

Vararep.

 

Luteigarar

  • Rosendal Turnlag 1737 luter
  • Rosendal Musikklag 495 luter
  • Rosendal Skulekorps 375 luter
  • Rosendal Helselag 186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Rosendal Filmklubb 20 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 12.04.2016

Vedtekter

Copyright © All Rights Reserved