Årsmøte 2020

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Høgt under taket.                                                                                                                                                                                                        post@rosendalsamfunnshus.no

Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i Rosendal Samfunnshus måndag 23.mars kl 20.00på rom 208 på Rosendal Samfunnshus.

 

Sakliste:

Registrering

Sak 1:          

Konstituering:    

                                               Val  av møteleiar

                                               Val av referent

                                               Val av 2 delegatar til å skrive under møtereferat.

                                               Val av 2 personar til teljekorps.

 

Sak 2:           Godkjenning av årsmelding 2019

 

Sak 3:           Godkjenning av rekneskap 2019

 

Sak 4:           Budsjett 2020

 

Sak 5:           Saker frå styret.

Ingen saker

 

Sak 6:           Innkomne saker.

Saker som skal handsamast av årsmøtet må være styret i hende seinast 09.03.20, 2 veker før årsmøtet.

 

Sak 7:           Val.

                       Styreleiar  veljast for 1 år.

2 styremedlem har 1 år att.

                       2 styremedlem veljast for 2 år

                       3 varamedlem veljast for 1 år.

 

Sak 8:           Val av 2 revisorar med vara for 1 år.

 

Sak 9:           Val/Attval av 3 personar til valnemd,.

 

 

Årsmelding, rekneskap, budsjett og alle andre vedlegg vert lagt ut på vår heimeside: www.rosendalsamfunnshus.no

 

Desse laga kan møte på årsmøtet med tale og stemmerett:

 

Rosendal Turnlag                                   5 delegatar

Rosendal Musikklag                              3 delegatar

Rosendal Skulekorps                             2 delegatar

Rosendal Helselag                                  1 delegat

Rosendal Songlag                                               1 delegat

Kvinnherad Senioruniversitet          1 delegat

Rosendal og Omland Båtlag               1 delegat

 

Til saman                                                   14 delegatar

 

 

Allle lagene må melde inn sine delegatar til post@rosendalsamfunnshus.no

seinast ved møtestart.

 

 

Rosendal 01.03.2020

 

Trygve Braathen Torjusen

Styreleiar

 

Luteigarar, Vedlegg 1

  • Rosendal Turnlag   1737 luter
  • Rosendal Musikklag  505 luter
  • Rosendal Skulekorps  375 luter
  • Rosendal Helselag  186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Kvinnherad Senioruniversitet 10 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 19.03.2019

Årsmelding 2019, vedlegg 2

Resultatregnskap  og Balanse 2019, Vedl. 3

Budsjett 2020. Vedlegg 4

Valnemda sitt fremlegg. Vedlegg 5

Saker fra styret. Ingen i 2020

Innkomne saker. Ingen i 2020

Copyright ©  All Rights Reserved