Om

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Høgt under taket.                                                                                                                                                                                                        post@rosendalsamfunnshus.no

Rosendal Samfunnshus


er eit samvirkeforetak  og er eigd  og vert driven av lag og organisasjonar. Årsmøtet er høgste styringsorgan.

Årsmøtet vel eit styre til å stå for drifta av huset.Styret 2019Styret for 2019 består av:Trygve B. Torjusen

Leiar


Egil Kjerstad

Nestleiar


Rolf Lothe

Styremedlem


Tor Øystein Havnerås

Styremedlem


Vigdis Uglehus Bøyum

Styremedlem


Nina Klette Leganger

Vararep.


Kristin Lamberg

Vararep.


Synnøve Brattetveit

Vararep.


Luteigarar

  • Rosendal Turnlag   1737 luter
  • Rosendal Musikklag  505 luter
  • Rosendal Skulekorps   375 luter
  • Rosendal Helselag  186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Kvinnherad Senioruniversitet 10 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 19.03.2019

Vedtekter

Copyright ©  All Rights Reserved