Om huset

Om huset

Rosendal Samfunnshus er organisert som eit samvirkelag og er driven på dugnad.

Det er årsmøtet som er det øvste organet.

Styret 2022

Styreleiar

Trygve B. Torjusen

Styremedlem

Nina Klette Leganger

Nestleiar

Tor Øystein Havnerås

Styremedlem

Martha Skeie Olsen

Styremedlem

Rolf Lothe

Vararep

Gunn Marit Faltland

Vararep

Kristin Lamberg

Vararep

Synnøve Brattetveit

Luteigarar


Lutane i Rosendal Samfunnshus er fordelt som skildra i tabellen.


Ajour etter årsmøte 19.03.2019

Lag

Lutar

Rosendal Turnlag

1737

Rosendal Musikklag

505

Rosendal Skulekorps

375

Rosendal Helselag

186

Rosendal Songlag

80

Kvinnherad Senioruniversitet

10

Rosendal og Omland Båtlag

10

Samla

2903