Årsmøte 2024

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 I ROSENDAL SAMFUNNSHUS.

 

Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i Rosendal Samfunnshus tirsdag 26.mars kl 18.00  rom 208 på Rosendal Samfunnshus.

 

Sakliste:

Registrering

Sak 1: 

Konstituering:

                                               Val av møteleiar

                                               Val av referent

                                               Val av 2 delegatar til å skrive under møtereferat.

                                               Val av 2 personar til teljekorps.

 

Sak 2:  Godkjenning av årsmelding 2023

 

Sak 3: Godkjenning av rekneskap 2023

 

Sak 4: Budsjett 2024

 

Sak 5:  Saker frå styret.

            Ingen saker

Sak 6: Innkomne saker.

            Ingen innmelde saker


Sak 7: Val

                        Styreleiar  veljast for 1 år.

                        2 styremedlem har 1 år att.

                        2 styremedlem veljast for 2 år

                        3 varamedlem veljast for 1 år.

 

Sak 8: Val av 2 revisorar med vara for 1 år.

 

Sak 9: Val av 3 personar til valnemd,.

 

Årsmelding, rekneskap, budsjett og alle andre vedlegg vert ikkje sendt i post, men vert lagt ut 2 veker før møtet på vår heimeside: www.rosendalsamfunnshus.no


 

 

 

Desse laga kan møte på årsmøtet med tale og stemmerett:

 

Rosendal Turnlag                                5 delegatar

Rosendal Musikklag                            3 delegatar

Rosendal Skulekorps                          2 delegatar

Rosendal Helselag                              1 delegat

Rosendal Songlag                               1 delegat

Kvinnherad Senioruniversitet              1 delegat

Rosendal og Omland Båtlag                1 delegat

 

Til saman                                            14 delegatar

Styret kan møte med tale- men ikkje røysterett.

 

Alle lagene må melde inn sine delegatar til post@rosendalsamfunnshus.no

seinast ved møtestart.

 

 

Rosendal 04.03.2024

 

Trygve Braathen Torjusen

Styreleiar 

 

Desse laga kan møte på årsmøtet med tale og stemmerett:


         

Lag

Delegatar

Rosendal Turnlag

5

Rosendal Musikklag

3

Rosendal Skulekorps

2

Rosendal Helselag

1

Rosendal Songlag

1

Kvinnherad Senioruniversitet

1

Rosendal og Omland Båtlag

1

Samla

14

Dokumenter til årsmøte 2024: